W monarchii królewskiej

Niewiele jest jeszcze na świecie państw, w których jego głową jest królowa, lub król. Do najbardziej jednak znanych należy Anglia. W tym przypadku jednak, mamy do czynienia przede wszystkim z postacią bardziej reprezentacyjną, niż rządzącą. Królowa angielska od wielu lat nie ma dużej władzy i kontroli nad państwem, a jedynie reprezentuje swój kraj na zagranicznych uroczystościach i krajowych przemarszach. Anglia, to także kraj, w którym nie sposób opędzić się od walorów turystycznych. Są to przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabytki. Należy do nich przede wszystkim królewski i książęcy pałac, wielki zegar, czy siedziba parlamentu. Nie można także zapomnieć o wielu mostach, a szczególnie tym najbardziej charakterystycznym, zwieńczonym dwoma potężnymi wieżami. Istotną rolę odgrywa także wspaniałość i monarchiczność państwa. Co jakiś czas można w nim zobaczyć wspaniałe pochody z udziałem królowej oraz rodu królewskiego. Są one z pewnością niesamowitym wydarzeniem i zapierają dech w piersiach wielu współczesnym turystą. Niestety, niezwykle rzadko można trafić na podobne uroczystości.